Lille Heike-mor diverse


Norsk text etter den engelske etter hvert avsnitt

It will get more information on this page too

Det vil komme mer informasjon også på denne siden


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

I have written a journal on my dogs for many years when they are sick or injured, which makes it very easy to go back and see what has happened.  Below you can read a bit of what I wrote in Little Heike-mothers journal, like what kind of drugs she got and the times I contacted the veterinarian/clinic

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Jeg har skrevet journal på mine hunder i mange år når de er syke eller skadete, noe som gjør det veldig enkelt å gå tilbake for å se hva som har skjedd.  På denne siden vil jeg sette inn utdrag fra journalen som jeg skrev på Lille Heike-mor, som medisinering samt kontakt med veterinæren/klinikken.

 

                                                        How many times should you forgive an animal clinic  and its veterinarians ?

                                             

                                                     When the clinic do not understand that the side effects came

                                                   due to the drug ?

                                             

                                                When the clinic have huge problems referring a dog to the

                                          “Norwegian School of Veterinary Science” and a specialist,  which        probably result in more damage to the dog ?


When you lose your puppies when they don't want to listen ?


When the clinic start treating alternatively without even investigating to find the correct diagnosis?


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hvor mange ganger skal man tilgi en dyreklinikk og dets veterinærer ?


Når klinikken ikke fatter at bivirkningene kommer av medisinene ?


Når klinikken trenerer og trenerer henvisning til «Norges Veterinærhøgskole» og spesialist slik at hunden trolig blir mer varig skadet ?


Når man mister valper da de ikke vil høre ?


Når klinikken behandler alternativt uten å engang undersøke for å finne korrekt diagnose ?


 

Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian

DATE / DATO

DRUG / MEDISINERING

SYMPTOMS / SYMPTOMER

TREATMENT / BEHANDLING

Tuesday 11.10.16

Cortisone 3 x 20 mg

Acute lameness. No x-ray no CT no MR, just alternative treatmen :   Lasertreatment / Akutte lammelser.Ingen ræntgen, ingen CT ingen MR.  Kun start med alternativ behandling :  Laserbehandling

Wednesday 12.10.16

Cortisone 2 x 20 mg

Talked to the veterinarian. Reduce cortisone / Snakket med veterinæren. Redusere cortison-dosen.

Thirsday 13.10.16

Cortisone 2 x 20 mg

Talked to the veterinarian. Same amount  cortisone, talk to veterinarian tuesday, maybe more laser ? / Snakket med veterinæren igjen. Samme dose cortison, skal snakke med henne igjen på tirsdag, laser ?

Friday 14.10.16

Cortisone 2 x 20 mg


Saturday 15.10.16

-

Monday 17.10.16

Cortisone 1 x 20 mg


Tuesday 18.10.16

Cortisone 1/2  x 20 mg

Talking to the veterinarian again / Snakket igjen med veterinæren

Wednesday 19.10.16

-

Sunday 23.10.16

Cortisone 1/2  x 20 mg


Monday 24.10.16

According to veterinarian she should not have painkiller today / Ifølge veterinær skulle hun ikke ha smertestillende idag


Tuesday 25.10.16

According to veterinarian she should not have painkiller today / Ifølge veterinær skulle hun ikke ha smertestillende idag

Talking to the veterinarian again / Snakker på nytt med veterinæren

Wednesday 26.10.16

According to veterinarian she should not have painkiller today / Ifølge veterinær skulle hun ikke ha smertestillende idag


Thursday 27.10.16

Cortisone 1/2  x 20 mg


Friday 28.10.16

Cortisone 1/2  x 20 mg

Calling the clinic, talking to one of the other employees / Ringer klinikken og snakker med en av de andre ansatte

Saturday 29.10.16

-

Monday 31.10.16

Cortisone 1/2 x 20 mg


Tuesday 01.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Talking to the veterinarian again / Snakker igjen med veterinæren

Wednesday 02.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg


Thursday 03.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

The veterinarian give Little Heike-mother laser and acupunctur at the clinic / Veterinæren gir Lille Heike-mor laser og akupunktur

Friday 04.11.16

-

Tuesday 06.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg


Monday 07.11.16

-

Wednesday 09.11.16

Cortisone 1/4 x 20 mg


Thursday 10.11.16

Cortisone 1/4 x 20 mg

Calling the clinic / Ringer klinikken igjen

Friday 11.11.16

-

Saturday 12.11.16

Cortisone 1/4 x 20 mg


Sunday 13.11.16

-

Monday 14.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg


Tuesday 15.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

As the veterinarian is ill, one of the other emplyees give Little Heike-mother laser, According to the veterinarian she had trained that employee in giving laser (!) / Da veterinæren er syk får Lille Heike-mor laser av en ansatt, Ifølge veterinæren hadde hun selv trent opp denne ansatte til å gi laser (!)

Wednesday 16.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Thursday 17.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

At the clinic, the veterinarian is giving Little Heike-mother laser and acupunctur / På klinikken igjen, veterinæren er tilbake og gir laser samt akupunktur

Friday 18.11.16

-

Monday 21.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Tuesday 22.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

At the clinic, the veterinarian is giving Little Heike-mother laser and acupunctur / På klinikken igjen, veterinæren  gir laser samt akupunktur

Wednesday 23.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Thursday 24.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

Calling the clinic again, talking to one of the emplyees / Ringer klinikken igjen og snakker med en ansatt.

Friday 25.11.16

-

Tuesday 29.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Wednesday 30.11.16

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

Calling the veterinarian private asking what we should do - if there is nothing other to do – treatment,  medication, no changes we are only continue with what is being done

There are no other alternative then laser/acupuncture according to the veterinarian (!)

/

Ringer veterinæren privat og spør hva vi skal gjøre - om det ikke er noe skal annet - behandling, medisiner, får beskjed om at vi kun skal fortsette med det som blir gjort

Det finnes ingenting annet å gjøre enn laser/akupunktur ifølge veterinæren (!)


Thursday 01.12.16 -Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

At the clinic, the veterinarian is giving Little Heike-mother laser and acupunctur / På klinikken igjen, veterinæren  gir laser samt akupunktur

Friday 02.12.16 -

-

Monday 12.12.16

Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Tuesday 13.12.16

Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg

Talking to the veterinarian again / Snakker med veterinæren igjenRemember the veterinarian said there is nothing else to do then give acupuncture or / and laser.  She never once mentioned x-rays, CT or MR to find Little Heike-mothers condition.


It seems it’s a huge problem for this veterinarian / clinic to refer animals to other clinics (?), they have not CT / MR machines.

Yes, of course I should have just taken Little Heike-mother to another clinic.

////

Husk at hele tiden så sa veterinæren at det var ingenting annet vi kunne gjøre enn å gi akupunktur og / eller laser. Ikke en eneste gang nevne veterinæren at det hun burde gjøre var å ta røntgen, CT eller MR. 


Tydeligvis er det veldig vanskelig for denne veterinæren / klinikken å henvise dyr til andre klinikker (?), de har jo selv ikke CT eller MR maskiner. 

Ja, jeg er selvsagt fullstendig klar over at jeg burde tatt Lille Heike-mor til en annen klinikk

Wednesday 14.12.16

-

Sunday 01.01.17

Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Monday 02.01.17

-

Wednesday 04.01.17

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Thursday 05.01.17

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Friday 06.01.17 -

-

Saturday 07.01.17

Cortisone 1/2 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Sunday 08.01.17

-

Monday 09.01.17

Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

----

Karsivan 1 x 50 mg


Tuesday 10.01.17

Cortisone 1 x 20 mg

Karsivan 1 x 50 mg

Little Heike-mother is killed.

For the first time in my life I was not able to take a proper farewell with a dog.  The veterinarian gave Little Heike-mother the first injection without me knowing. When Little Heike-mother took her last breath the veterinarian told me a diagnosis she thought my precious lady had – which is treatable – but then it was too late.  Sickening and heartbreaking.

Why the hell didn’t the veterinarian treat Little Heike-mother the correct way.

I have not received any apology from the veterinarian

""""""""""

Lille Heike-mor blir drept.

Veterinæren satt første sprøyte uten at jeg fikk beskjed – jeg fikk altså ikke tatt farvel med Lille Heike-mor.  Når så alt er slutt presterer veterinæren å nevne en diagnose hun trodde Lille Heike-mor hadde og som kan behandles – men da er alt for sent. Hvorfor i helvete behandlet ikke veterinæren Lille Heike-mor slik hun skulle gjort

Jeg har selvsagt ikke fått noen unnskyldning fra veterinæren.

Every single time I was in contact with the clinic / veterinarian – I was told there was nothing else to do then give acupuncture and/or laser

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Hver eneste gang jeg var i kontakt med veterinæren / klinikken – fikk jeg beskjed om at det eneste som kunne gjøres var å gi akupunktur eller/og laser.

As I have written I also reported the veterinarian to The Norwegian Veterinary Association (their ethical council treat cases according to the  Association's professional code of ethics). 

My tragic case was scheduled to be checked this fall, but the veterinarian is not a member of the Norwegian Veterinary Association now.  And they can’t treat cases where the veterinarian is not a member. Maybe it’s only me, but I find it strange that the veterinarian is not a member.

///

Som jeg har skrevet så har jeg også rapportert veterinæren til Den Norske Veterinærforening, deres yrkesetiske råd behandler saker i henhold til foreningens profesjonsetiske retningslinjer. 

Oppfattet at min sak skulle behandles i høst – men nå er tydeligvis ikke veterinæren medlem av foreningen. De kan ikke behandle saker der veterinæren ikke er medlem.  Synes det er veldig merkelig å ikke være medlem av sin egen forening (?). 

It’s about time that veterinarians also take responsibility for their maltreatment.


If your veterinarian have done a fatal maltreatment :

1, Contact the police and report him/her

2, Contact Norwegian Veterinary Association

3, Contact Norwegian food safety authority. 

4, Contact your insurance company with all the papers, they are also helpful in obtaining a lawyer.


¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤


Nå er det på tiden at veterinærer som grovt feilbehandler tar ansvar for hva de har gjort.


Veterinær som feilbehandler :

1, Kontakt politiet og lever inn en anmeldelse

2, Ta kontakt med Den Norske Veterinærforening

3, Ta kontakt med Mattilsynet

4, Lever alle papirer til ditt forsikringsselskap – de er også behjelpelige med å skaffe advokat.