Chanterell search

CHANTERELLE SEARCH - KANTARELL SØK


Norwegian and

English text

This is a short version on how we trained my veteran

Little Heike-mother (14 ½ year young) to find

chanterelles in a few of days this fall (2016). I used

a leash on her at start, and I use belles on her so

I could hear her when she search on her own.

///////

Dette er kortversjonen av hvordan vi lærte min

veteran Lille Heike-mor (14 ½ år ung) å finne

kantareller i løpet av noen dager denne høsten

(2016). Til å begynne med brukte jeg også

line på henne, jeg bruker også bjeller på henne slik

at når hun søker på egen hånd kan jeg høre henne.It’s not always easy to find new tasks to learn our

veterans, and with veteran I mean a dog that’s

13-14 years young or more.

/////// Det er ikke alltid like enkelt å finne

på nye ting å lære våre veteraner, og da tenker

jeg på veteraner som er 13-14  år +.My wonderful veteran, Little Heike-mother,

is now 14 ½  year young and I don’t allow her to

do anything that she possibly can injure

herself on like high jumps etc. so I learned her

finding chanterelles. 

She is a brilliant lady and I am incredible

impressed with how fast she learned this. 

/////// Jeg har selv en fantastisk veteran,

Lille Heike-mor, 14 ½ år ung, som ikke får lov til

å gjøre ting som kan skade henne som hopping

etc. Derfor lærte jeg henne å finne kantareller. 

Hun er superintelligent og jeg er utrolig

imponert over hvor fort hun lærte seg dette.We started training in the wood with showing

her chanterelles and talking very enthusiastic

to her like “ahhhhh that’s a loooovely

chaterelles” while she was sniffing it.

Little Heike-mother thought that this was

super interesting and fun and showed extremely

interest. This we kept on with for a while

/////// Vi trente i skogen og jeg startet

med å vise henne kantarellen med en veldig

entusiasme «åååååå se så lekker guuuuul

kantarell» mens jeg lot henne sniffe godt

på den. Lille Heike-mor synes dette var

utrolig spennende og var veldig interessert. 

Dette holdt vi på med en stundWhen we picked chanterelles / or looked for them,

we told her «see these fine chanterelles / search

for chanterelles with lots of enthusiasm in the voice.

/////// Når vi så plukket kantarellene/eller

søkte etter dem så sa vi til henne at «se så fine

kantareller/søke kantareller» men en entusiastisk

stemme. Whenever she reacted correct, she was praised

with treats and a cuddle.  As she can be a bit

“jumpy”, I don’t praise with ball or tug-of-war

with this kind of work as she then would have

mashed the chanterelles.

/////// Ved riktig reaksjon fikk hun

godbiter og kos.  Siden hun ofte kan

bli litt hoppete så belønner jeg ikke med ball,

knute etc på denne typen arbeid da hun isåfall

hadde trampet i hjel kantarellene.I taught her to stand perfectly still with her nose down towards the chanterelles.

////// Jeg lærte henne å stå helt stille med nesa ned mot kantarellene.She learned this so fast, and it didn't take long before I could send her out searching for chanterelles.  When I then walked towards her and her findings, she stood mostly absolutely correct with the nose down to the chanterelles 

/////// Hun lærte seg dette så fort, og det tok ikke lang tid før jeg kunne sende henne ut på søk etter kantareller.  Når jeg så kom frem til henne så sto hun stort sett helt korrekt med nesa ned mot kantarellene. 

 


I am wondering if I also should train her to pick chanterelles, but that’s something I probably will try next fall, she must have something new to learn next year too.

/////// Jeg har lurt på om jeg også skulle lære henne å plukke kantareller, men hun må ha noe nytt å lære neste høst også så da får vi ta det da.