Snake Bite

SNAKE BITE


Sammie

NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE

Picture I took of an adder in 1993

These two pictures was taken of Sammie just a couple of minutes after the snakebite and on the way to a veterinary clinic


Sammie

Here in Norway we have only one venomous snake, the adder (vipera berus). 

They are about 50-60 cm long and have a black/brown zigzag pattern on their

back and V shaped marking on the back of the head.

They are commonly found on dry sandy heaths, sand dunes, rocky hillsides, moorland and woodland edges. Some years ago one of my Collies, Sammie, got bitten by an adder, and she got extremely sick.

It took just a few minutes until her nose swelled. She got prednisolone as a first aid and then was rushed to a veterinarian.


How common are adder bites in dogs?


Snakes generally only bite in self-defence, so normally bites occur when a snake is stepped on or disturbed by your dog.  Bites are more frequent in the spring and summer when the snakes are more active and can sometimes be spotted basking in the sun. Unfortunately dogs are the animals most likely to be bitten due to their natural curiosity and need to stick their noses into everything!  But adder bites are rarely fatal. When an adder bites it typically injects around 1ml of venom. The peak effects are usually seen around six hours after the bite


What will I see?


Adder bites result in local swelling that is often dark coloured and can become severe.  You may be able to see 2 small puncture wounds in the centre of the swelling.  Bites most commonly occur on a dog’s legs or face.  Your dog will show signs of pain and may appear nervous.  Other signs include pale mucous membranes (gums), bruising, salivation/dribbling, vomiting, diarrhea, dehydration, restlessness, drowsiness and lethargy. Eventually animals may collapse, have blood clotting problems, tremors or convulsions.  Bites on or around the face can lead to swelling of the face and muzzle and result in breathing difficulties.


What should I do?


Seek veterinary attention quickly if your dog is bitten.  Carry your dog (rather than allow him to walk) to try and reduce the spread of venom around his body.  Bathe the wound in cold water to help control the swelling and keep your dog quiet and warm as you transport him to the veterinary hospital.


Treatment


Treatment includes pain relief, treatment of swelling and shock and in some cases anti-venom if available.

Most cases survive with appropriate treatment.

Eight required and readily available drugs are: European Viper Venom antiserum; Vitamin K1; Fresh frozen or frozen plasma; Apomorphine; N-acetylcysteine; Methocarbamol; Activated charcoal; Intralipid


So keep your eyes peeled while walking in the woods and you may be lucky enough to catch a glimpse of this often misunderstood but beautiful and interesting creature.

If you encounter an adder -leave it alone - give it the opportunity to escape to safety

So enjoy your walks but remember that bites, even if rarely fatal, MUST be treated by a veterinarian.


Some adder facts...


Like other snakes, adders shed their skins - you may be lucky enough to find one while out on your walk.

Females grow larger than males

The adder is the only snake to be found in the arctic circle

The adder has the widest distribution of all terrestrial snakes

Adders do not feed until after they have mated

Adders are 'viviparous' - they give birth to live young

Adders are a protected species and its not allowed to kill, harm or injure themALWAYS TAKE YOUR DOG TO THE VETERINARIAN AFTER AN ADDERBITE.

ORMEBITT

Sammie

Disse to bildene tok jeg bare et par minutter etter at Sammie ble bitt av hoggorm og på vei til veterinæren

Sammie

Her i Norge har vi kun en slangetype som er giftig, nemlig hoggormen

(vipera berus).

De kan bli  rundt 50-60 cm lange og har et svart/brunt sikksakk mønster på

ryggen og en V-formet merke på baksiden av hodet.

Vi finner dem ofte i tørr sand, gamle steinruiner, steinhellinger, og i skogen.  For noen år siden ble min Collie Sammie bitt av en hoggorm, og hun ble utrolig syk.  Etter få minutter var nesa ekstrem hoven, dagen etter var også underkjeven hovnet opp.

Hun fikk prednisolon som en førstehjelp bare minutter etter bittet og ble så kjørt rett til veterinær der hun fikk fortsatt behandling.Hvor vanlig er hoggormbitt på hund?


Generelt så biter hoggormen kun i selvforsvar, som ofte skjer om hunden skulle komme til å tråkke på den eller forstyrre den på andre måter.

Det er vanligere med bitt på vår og sommer når ormen er mer aktiv og man ofte kommer på dem når de ligger i solen. Dessverre så er det oftest hunder som blir bitt da de av natur er nysgjerrige og stikker nesa si bort i alt. Som regel er ikke hoggormbitt dødelig, men man skal alltid dra til veterinæren om hunden er blitt bitt, for eventuell behandling og hunden skal også følges opp med tanke på senskader. Når hoggormen biter så injiserer den om lag 1ml gift. Toppen av en giftvirkning vil vise seg om lag 6 timer etter bittet.Hva vil jeg se om hunden min har blitt bitt? 


Hoggormbitt resulterer i hevelse på bittstedet som kan bli mørkt og det kan bli alvorlig.  Ofte kan du også – som jeg så på Sammie – se 2 små hull i midten av hevelsen. Bitt på hund skjer oftest på beina og på nesa/ansiktet. Ofte vil hunden vise symptomer på smerter og være rastløs. Andre symptomer kan være bleke slimhinner, blåmerker, økt spyttsekresjon/sikling, oppkast, diaré, dehydrering, tretthet og sløvhet. 

Dyret kan til slutt kollapse og få kramper. Bitt i ansikt/snuteparti som gir hevelse kan føre til pusteproblemer.Hva skal jeg gjøre om hunden min er bitt?


Du skal ta hunden din med til veterinær så fort som mulig etter at den er bitt. Det beste er om du kan bære den for å redusere spredningen av giften. Legg på kalde omslag for å kontrollere hevelsen, gi prednisolon som en førstehjelp, og kjør hunden din til klinikken.


Behandling


Behandling består i smertelindring, behandling av hevelsen og i noen tilfeller må man bruke serum. De fleste overlever som sagt med korrekt behandling.

Vi har åtte ulike medikamenter vi bruker: Europeisk hoggormgift antiserum, Vitamin K1, fersk eller fryst plasma, Apomorfin, N-acetylcysteine, Methocarbamol, Aktivt kull, Intralipid.


Når du er i skogen så hold øynene åpne så kanskje du er heldig nok til å få et glimt av dette ofte misforståtte, vakre og interessante dyret. Og ser du hoggormen så trekk deg tilbake og la den være i fred, gi den en sjanse til å stikke av.

Så kos deg i skogen sammen med dine hunder, men husk at selv om bitt sjeldent er dødelige, så MÅ hunden bli behandlet av en veterinær.Noen hoggorm fakta…


* Som andre slanger så skifter også hoggormen skinn, er du heldig kan du kanskje finne

   litt når du går turer i hoggormområder.

* Hunnene er lengre enn hannene

* Hoggormen er  den eneste vi finner innenfor for polarsirkelen

* De føder levende unger

* De er fredet, og det er ikke tillatt å drepe eller skade dem
TA ALLTID HUNDEN TIL VETERINÆR ETTER ET ORMEBITT