The Old Showdog


NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE

THE OLD SHOWDOG

                       by Cindy L. Williams

He was a real nice show dog, but his glory days are through,

And he gazes out the kennel gate, with nothing much to do.

They're loading up the van now, 'cause they're going to a show,

But his showing days are over, and he doesn't get to go.


He watches, tail a waggin', his eyes as bright as they can get,

As his crate goes in he wonders why they haven't bathed him yet.

Then your eyes meet through the kennel fence, and you have to look away,

How are you going to tell him that he's staying home today?


Retirement, they call it, now he's in his 'golden years.'

He doesn't look as old, though, when your eyes are full of tears.

And you think of all the rosettes, and the Best in Show he won,

The more he showed, the better he got, and then he had a son...


And so now for the first time, you are leaving him behind,

And trying to convince yourself he doesn't really mind.

He sees the younger dog get in, and he's looking pretty low,

But there isn't time to cheer him up, you really have to go.


'Be a good boy, old dog, this time you have to stay!'

He doesn't bark or climb the fence, he simply looks away

Just like a nice old show dog, whose glory days are through,

He gazes out the kennel gate, with nothing much to do.


Yes, he used to be a show dog, but the glory doesn't last

And he's gazing out the kennel gate, remembering the past.

DEN GAMLE UTSTILLINGSHUNDEN

                             av Cindy L. Williams /

                       oversatt av Elizabeth Røysland

Han var en flott utstillingshund, men hans storhetstid er nå over,

Og han titter ut av porten, uten andre ting å gjøre

De pakker bilen nå, for de er på vei til utstilling

Men hans dager er nå over, han får ikke lov å bli med


Han ser på dem mens han logrer med halen og det lyser av øynene

Han ser at hans bur  blir satt inn i bilen, og forstår ikke hvorfor ikke han er stelt

Dine øyne møter hans gjennom kennelgjerde, og du må se bort

Hvordan skal du klare å si at han må være hjemme i dag?


De kaller det pensjonering, nå når han er i sine «gylne år»

Han ser ikke så gammel ut, når dine øyne fulle av tårer

Du tenker på alle rosettene og alle Best In Show han vant

Desto mer han ble vist, desto bedre ble han, og så fikk han en sønn….


Og nå for første gang må du la han bli igjen

Og prøve å overbevise deg selv om at han egentlig ikke bryr seg

Han ser den unge hunden gå inn i buret og han ser lei seg ut

Men det er ingen tid igjen til å muntre han opp, du må reise


«Vær nå snill gutt, gamle hund, denne gangen må du bli igjen!»

Han verken bjeffer eller klatrer over gjerde, han ser bare bort

Akkurat som en snill gammel utstillingshund, der storhetstiden nå er borte

Han stirrer ut av kennelporten, uten noe annet å gjøre


Ja, han pleide å være en utstillingshund, men ære varer ikke evig

Og han stirrer ut av kennelporten,  og minnes hvordan tiden var