The Jaguar and The Deer

THE JAGUAR AND THE DEER     


Mayan legend about a jaguar and a deer trying to live together

NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE


A deer went to look for a place to build himself a house. There was also a jaguar who was out looking for a place to set up a house. He came to the same place the deer had chosen, and thought he would build there also.

The next day the deer came and thoroughly cleared the ground with his antlers.


The tiger came later and said: "It seems somebody is helping me." Then he stuck some big poles in the ground and set up the framework.


The next day the deer came back and when he saw this, he said: "It seems somebody is helping me."

Then he covered the house with branches and made two rooms, one for him and the other one for whomever was helping him.


The next day the jaguar saw that the house was finished. He went in one room and fell asleep. The deer came later and went to sleep in the other room.


One day the two came home at the same time. When they saw each other, the jaguar asked the deer: "Was it you who was helping me?


The deer answered: "Yes, it was me."


Then the jaguar said: "Let's live together."


"Yes, let's live together in the same house," said the deer. They went to sleep and the following morning the jaguar said:


"I'm going hunting, so sweep the floor, prepare wood and water, because I'll be hungry when I come back."

The jaguar went to the woods to hunt and got a very large deer. He brought it home and said to his companion: "Let's eat what I have caught."


But the deer didn't want to eat; he was very much afraid. He couldn't sleep all night long on account of fear. Early the next morning he went to the woods and met a very large jaguar. Later he met a large bull and said to him: "I met a jaguar who was bad-mouthing you."


The bull went looking for the jaguar and found him resting. The bull came up to him slowly, leaped on top of him and gored him.

Then the deer went off dragging the dead jaguar. When he got home, he said to his companion:"Let's eat what I have caught."


The jaguar approached him, but he didn't want to eat; he was very frightened. That night he couldn't sleep thinking about the deer killing jaguars; and the deer couldn't sleep thinking about the jaguar killing deer. Both were very frightened.


At midnight as the deer moved his head, his antlers struck the wooden walls of the house. The jaguar and the deer were frightened by the noise, and both of them ran out of the house without stopping. And so the deer and the jaguar each went his separate way.


Trust is a gift....don't throw it away.


JAGUAREN OG HJORTEN   


Maya legenden om en jaguar og en hjort som prøver å leve sammen

Et hjort gikk for å lete etter et sted å bygge seg et hus.  På samme tid var det også en jaguar som lette etter et sted for å bygge sitt hus. Jaguaren fant samme plassen som hjorten hadde valgt, og bestemte seg for å bygge der han også.

Neste dag kom hjorten for å rydde plass med sitt gevir. 


Tigeren kom senere og sa: “Det ser ut som noen hjelper meg”.  Han festet stolper i bakken og satt opp reisverket.


Neste dag kom hjorten tilbake og når han så dette sa han: “Det ser ut som noen hjelper meg»

Så dekket han huset med greiner og lagde to rom, et for seg selv og et for den som har hjulpet han.


Neste dag når jaguaren kom så han at huset var ferdig. Han gikk inn i det ene rommet og sovnet.  Hjorten kom tilbake noe senere og la seg til å sove i det andre rommet.


En dag kom begge to hjem samtidig. Når de så hverandre så spurte jaguaren hjorten: “Var det deg som hjalp meg?”


Hjorten svarte: “Ja, det var meg”


Jaguaren sa” “la oss leve sammen”


“Ja, la oss leve sammen i dette huset» sa hjorten. De la seg til å sove og neste morgen sa jaguaren: “Jeg skal ut å jakte, så fei golvet, hogg ved og få inn vann, jeg kommer til å være sulten når jeg kommer tilbake»


Jaguaren la ut på jakt og fikk en stor hjort. Han tok den med hjem og sa til sin følgesvenn: « La oss spise det jeg har fanget»


Men hjorten ville ikke spise, han var veldig redd. Frykten gjorde at han lå våken hele natten.  Tidlig neste morgen gikk hjorten ut i skogen og møtte en stor jaguar. Noe senere møtte han en stor okse og sa: “Jeg møtte en jaguar som snakket stygt om deg”


Oksen gikk for å lete etter jaguaren og fant ham hvilende.  Oksen snek seg opp til ham, hoppet på han og knuste han. Hjorten tok med seg den døde jaguaren hjem og sa til sin følgesvenn: “La oss spise hva jeg har fanget”


Jaguaren gikk mot han, men han ville ikke spise, og han var veldig redd.  Om natten klarte han ikke stoppe å tenke på at hjorten hadde drept en jaguar; og hjorten klarte ikke sove da han tenkte på at jaguaren hadde drept en hjort.  Begge var livredde.


Ved midnatt beveget hjorten på hodet og hornene kom nær veggen og ga fra seg en skrapelyd.  Både jaguaren og hjorten ble skremt av lyden, og begge to løp ut av huset uten å stoppe.  Og så gikk jaguaren og hjorten separate veier.Tillit er en gave…..  ikke kast den bort