Home

The sorrow is so high it’s impossible get over it, so wide it’s impossible to get around it and so deep it’s impossible to get under it

rainbow bridge
Dear Villemo
Now we are all gone to Rainbow Bridge
Tengelman with 4 kilo dumbbell
Villemo left and TengelMan
Villemo (left) and TengelMan
We have just been a trip to Sweden
Villemo (left) and TengelMan
TengelMan (left) and Villemo - Peek-a-boo
Villemo (left) and TengelMan searching for treats
TengelMan
TengelMan
Villemo - so cute
Little Heike-mother - look at those wise eyes
Villemo
Little Heike-mother
Little Heike-mother


Little Heike-mother

Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian that fails to follow generally accepted professional standards. The veterinarian started alternative treatment without really knowing what she treated.

The veterinarian is reported to the police, the Norwegian Veterinary Association and of course Norwegian food safety authority. 

More information will be posted here: Little Heike-mother

////////////////////

Lille Heike-mor måtte bøte med sitt liv da veterinæren ikke gjorde det hun skulle.  Veterinæren unnlot å diagnostisere og behandle etter gjeldende og profesjonell standard. Veterinæren satt i gang med alternativ behandling uten egentlig å vite hva hun behandlet.

Veterinæren er selvsagt anmeldt til politiet, Den Norske Veterinærforening og selvfølgelig Mattilsynet. 

Mer informasjon vi bli lagt ut her : Lille Heike-mor

TengelMan

If you are using Nordberg Animal-Clinic for your dog then for heaven sake always get a certified copy of the journal.  They write two different journals (sometimes no journal at all) and they sometimes even don’t write correct medication. I can promise you – if things get wrong they will blame you. So always get copies before you leave the clinic

                                                                    News will be posted her :   Little Heike-mothers page

//////

Bruker du Nordberg Dyreklinikk så for guds skyll alltid få en attestert kopi av journalen. De skriver to ulike journaler (noen ganger ingen journal i det hele tatt) av og til mangler dokumentasjon på medikamenter etc.  Jeg kan love deg at om ting skulle ende fatalt så klandrer de deg. Alltid få kopi samme dag før du forlater klinikken

                                                                                 Nytt legges her :    Lille Heike-mors side