Bee-Wasps - sting
Little Heike-mother with a wasp on her nose


NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE

BEE/WASPS-STING

Even if we now go into the autumn months, the chance of being stung by wasps is still a reality. Wasps are beginning to be dull and it’s easier for our dogs to get hold of them.

Many of us have been stung by the wasps, I have of course also had Collies who had been stung when they, with their long nose, have tried to chase/eat it.

Fortunately, for most dogs, a sting by a wasp is not very dangerous (for non-allergy sufferers). 

It can be extremely more serious if the dog is stung in its throat or mouth, which can cause swelling and difficulty to breathe

Although our dogs do not have the same fear of wasps that some of us people, the actual sting can give the same reaction that humans experience like irritation and itching. Dogs might, just as people, be allergic to wasps-sting, which you can’t know for sure until your dog eventually is stung.Symptoms of an allergic reaction might be


Swelling

Difficulty breathing

General weaknessIf you dog is stung:


Try to not get upset, be calm, it’s difficult to help if you are hysterical.  Check if your dog have got multiple or a single sting.  Multiple stings can be life threatening if the dog should be allergic

If you see the stinger (from the bee, a wasp can sting multiple times) you can try to nip it out by scraping with your fingernail (not like when you get a splinter in your finger as that can lead more poison into the dog)


When you have removed the splinter you can wash the area with baking-powder and water.  If your dog has been stung once keep an eye on him/her. 


Should he/she get breathing-problems and swelling then you take a trip to your veterinarian.

If your dog get a swelling that don’t og away for a couple of days you also take him/her for a visit to your veterinarian.

Should your dog get stung several times, you don’t wait, you take your dog to the veterinarian immediatelyHomeopathic treatment bee-sting/wasps-sting:


Apis Mellifica D30: This remedy is made of the poison from the honey-bee. Give 5 pills every 5-15 minutes.  This is the number one remedy when the dog is stung by a bee.


Ledum Palustre D30: This remedy is used with different kind of stings (and also bite from other animals).  Here it’s also itching. This remedy is superb as a first aid if you dog has stepped on something and injured his/hers paw-pads. 5 pills every 10 minutes.  This remedy is number one with all kind of stings except bee-stings.Other treatment:


Applying a weak mixture of water and baking soda to the affected area to reduce the pain. You can also wrap ice or an icepack in a towel and apply it to the wound to reduce swelling and pain

Lille Heike-mor med en veps på nesen

BIE/VEPSE-STIKK

Selv om vi nå går inn i høstmånedene er det sjanse for å bli stukket av veps. Vepsene begynner etter hvert å bli litt sløve og det er lettere for våre hunder å ta tak på dem.

Det er mange av oss som har blitt stukket av veps, selv har jeg også hatt Collies som har fått stikk etter at de har stukket sin lange nese bort i vepsen. Heldigvis er ikke et vepsestikk veldig farlig (for ikke-allergikere). 

Det kan bli mer alvorlig om den skulle bli stukket i halsen eller munnen som kan gi hevelse og føre til vansker med å puste.


Selv om hunder ikke har det samme fryktmønsteret som enkelte av oss mennesker, vil selve stikket omtrent gi samme reaksjon som hos mennesker, irritasjon og kløe. Men som hos mennesker kan også hunder være allergiske mot vepsestikk, noe du selvsagt ofte ikke vet før hunden din blir stukket.
Symptomer på en allergisk reaksjon vil være:


Hevelse 

Vansker med å puste 

Generell svekkelseHva om din hund så blir stukket:


Prøv å vær avbalansert selv, det er vanskelig å kunne hjelpe hvis man selv ikke er helt i vater.  Sjekk hunden din - har han/hun fått mange stikk eller et enkelt. 

Ser du at brodden sitter igjen så prøv å nippe den ut (dette gjelder ved biestikk – vepsen kan stikke mange ganger) – men ikke som om du skulle fått en flis i fingeren da vil du kunne føre mer gift inn i hunden.

Etter at du har tatt ut brodden, eller der hvor vepsen har stukket kan du vaske området med en blanding av bakepulver og vann. Er det et enkelt bistikk så holder du bare øye med hunden din. 


Skulle den derimot få en hevelse og få pusteproblemer så drar du rett til dyrlegen.

Det samme gjør du om en eventuell hevelse ikke går tilbake etter flere dager.

Skulle hunden din ha blitt stukket mange ganger så dra til dyrlegen med en gang.
Homeopatisk behandling av vepsestikk/biestikk:


Apis Mellifica D30: dette middelet er laget av honningbiens gift. Bitt som gir rødhet, hevelse og varme. 5 piller hvert femte til femtende minutt. Og er førstevalget ved bitt fra bie.


Ledum Palustre D30: brukes ved flere typer insektsbitt (også ved bitt av andre dyr). Et middel der det er mer kløe. Dette middelet er også supert som en førstehjelp om hunden din skulle ha vært så uheldig å tråkke på noe (spiker eller lignende) som gjør at den har fått et hull på tredeputen.  Gi 5 piller hvert tiende minutt. Dette middelet er førstevalget ved alle andre typer insektbitt enn biestikk.


Annen behandling:


Bruke en svak blanding av vann og natron til berørte området for å redusere smerte. Du kan også pakke inn litt is i et håndkle og holde det mot hevelsen