Stretching med norsk text

STRETCHING

Hva er stretching?

Stretching, som er det engelske ordet for å tøye, innebærer i korthet at man fører en ekstremitet /kroppsdel langsomt og bestemt mot en forutbestemt maxposisjon og holder denne posisjonen i 15 sekunder. Innen man når maxposisjonen fullt ut kan det ta en måneds tid. Det betyr at når man begynner å stretche så kommer hunden kanskje bare halvveis til maxposisjonen, men da stopper man der motstanden oppstår og holder posisjonen i 15 sekunder. Etter hvert så vil man kunne tøye til optimalposisjonen. Texten er oversatt fra Basprogram v/Blå Stjärnans Djursjukhus. 

Bildene viser TengelMannen

BH NCH (NHL) Ecuca Dynamite Delinquent Tengel


Posisjon 1:

Viser hvordan man tøyer frambeinet strekt framover og oppover til mannår optimalposisjonen som er 90 grader mot underlaget. Man stiller seg

ved siden eller over hunden, tar tak i albuen unnenifra og fører hele beinet framover og oppover. Når motstanden i bevegelsen blir for stor så stopper man opp og holder beinet i denne posisjonen i 15 sekunder.

Hunden skal ikke vise tegn på smerte eller ubehag. For å nå optimalposisjonen krever det at man driver med aktiv tøyning 1-2 ganger

daglig i 1-3 måneder. Denne bevegelsen er veldig viktig; den tøyer ut tricepsmuskulaturen, hvor en del idrettsskader oppstå

Posisjon 2:

Med et grep rundt albuen føres beinet ut til siden, beinet skal være litt bøyd.

Det er viktig å tøye ut de musklene som holder/fører beinet inn mot kroppen da disse også skal henge med i bevegelsen framover.

Tøy i ca. 15 sekunder.


Optimalposisjonen er ca. 90 grader ut til siden

Posisjon 3: 

Slik tøyer man ut frambeinets strekkarmmuskulatur samt en del av halsmuskulaturen.

Man tar tak i håndleddet og fører beinet bakover slik at det poten, i optimalposisjonen, er nær hoftebeinet.


Tøy i ca. 15 sekunder

Posisjon 4:

Bakbeinet tøyes framover (rett bein). Man streber etter å ”klatre” opp langs samme sides frambein slik at man i optimalposisjonen når opp til albueledd/bogledd. Ta tak i hundens haseledde, la hunden strekkeut beinet framover og tøy framover og oppover. Enkelte ganger får man bruke også den andre hånden ved at man trykker den mot kneleddets framside slik at beinet holdes strakt. Tøy i 15 sekunder. Her tøyer man ut hundens motormuskulatur, dvs. lårstrekksmuskulaturen.

Det kan ta opp til 6 måneder - 1 år for å oppnå optimalposisjonen.

Posisjon 5:

Tøying av hundens muskulatur på innsiden av låret. Optimalposisjonen er ca. 90 grader ut fra hundens side. Smerter ved denne bevegelsen kan tyde på problemer i hofteregionen. Ta tak i kneleddet og før ut beinet oppover fra siden av hundens kropp.

Jamfør med hvordan en hannhund tisser.


Tøy i 15 sekunder

Posisjon 6:

Dette viser den bevegelsen de fleste hunder gjør når de utfører sin morgengymnastikk. Her gjøres den for å tøye ut knestrekkarmmuskulaturen som iblant kan skjule idrettsskader. Man tar tak i hundens ben rett ovenfor kneleddet og lar hunden strekke ut beinet till optimalposisjonen som i prinsipp er rett ut i horisontalplanet fra hunden.


Tøy i ca. 15 sekunder

Grunnregler for stretching:


1. Det kan ta 1-2 uker å lære hunden å stretche.

2. Hunden skal stå opp eller ligge ner på siden.

3. Hunden skal alltid ha varmet opp = varm, som innebærer en 15-20 minutters tur      før man tøyer.

4. Tøy alltid etter prestasjoner/trening, når hunden er avslappet.

5. Hunden skal ikke kjenne smerte eller ubehag ved tøyningene.

6. Man bør tøye ut innen en periode på 30 minutter etter avsluttet turgåing

7. Man bør tøye minst en gang pr. dag

8. Ved rehabilitering etter skade så skal veterinærkontaktes samt hvis noen av            bevegelsene skal årsake smerte og halthet

9. Målet er at alle fire bein skal kunne tøyes til optimalposisjon.

Lykke til med stretchingen – hunden din kommer til å bli veldig takknemlig.