Eyes

Collie Eye Anomaly

Published by The American Collie Club


Dogs, like people, are subject to a large number of

inherited diseases. Two which affect Collie eyes should

be of concern to all breeders. The most common is

called Collie Eye Anomaly.The Collie Eye Anomaly (CEA) - This syndrome, (a group of conditions that appear in conjunction with each other) is present prior to birth. It can be diagnosed by a veterinary ophthalmologist when a puppy is just a few weeks old. Drops are given to dilate the pupil and the interior of the eye is examined with an ophthalmoscope. The eye is then graded as "clear", not affected, or as affected, showing signs of the syndrome listed below. (More than one term is often given as there is no uniform nomenclature used by the doctors.)


Staphyloma, Coloboma, Ectasia - While not completely synonymous, these terms all refer to a cupping or bulging in the eyeball usually in the area of the optic nerve.


Choroidal Hypoplasia, Chorioretinal Change - These terms refer to abnormalities in the coloring or pigmentation of the choroid or central layer of the eye's lining. There are variations even in normal eyes. These correspond somewhat to a dog's coat color. Thus it is often difficult to judge the pigment in a blue merle's eyes as it is diluted along with their coat color.


Vascular Disease, Tortuous Blood Vessels - Defects in the vessels of the eye which are responsible for its blood supply or "nourishment". These may be dilated or malformed.


Retinal Detachment - Loosening or separation of the inmost, or retinal, layer from the wall of the eye. This may involve a tiny area or the entire retina. The latter is termed as a complete detachment, the result being blindness in the eye.


Can the Collie's eyes become worse? Might he later go blind? The basic answer is "no" as the CEA is present prior to birth. However, a dog born with a severe Staphyloma or with Vascular Disease may later suffer loss of sight if a detachment or severe hemorrhage occur. The majority of dogs which are slightly affected have perfectly adequate eyesight during their lives. (Even a dog with one blind eye will cope perfectly with his surroundings.) It should be noted that CEA can exhibit such subtle variations that among mildly affected dogs we find differences of opinion among experts as to which are clear or not. What have breeders done to improve Collie Eye? Because CEA has involved so much of the breed, eradication has had to be slow in order to keep other desirable qualities. Even among dogs that examine clear, most are carriers for the condition. (There genes for this condition are "hidden" or recessive.) Such dogs can transmit the genes to some of its offspring. Other conditions which are not part of the syndrome should be mentioned:Hypoplasia Of The Optic Nerve - An undersized nerve, noted where it enters the back of the eyeball. In extreme cases, this can cause blindness.


Corneal Dystrophy - This condition comes on when a dog is mature, often during stress. Opaque spots centrally on the surface of the cornea. (It is often confused with cataracts which occur in the lens.)


Microthalmia - This means that the dog is born with an abnormally small eyeball.


Progressive Retinal Atrophy (PRA) - Unlike CEA, this disease occurs in many breeds of dogs. Once thought to be rare in Collies, it became an increasing menace. PRA is the term which describes retinal degeneration resulting in total blindness in both eyes. Generalized PRA has proven to be a simple recessive in all breeds studied. This means that even though the condition is not present at birth, both parents must have been involved either as carriers or been affected. Early signs of the problem may be noticed by the owner as "night blindness". (The dog has trouble seeing in dim light.) An expert may detect first signs in the eye at six months or younger. We have pointed out that puppies should be examined for CEA as young as possible. Then if there is any doubt as to the dogs in their background they should be rechecked at about six months for PRA. It should be mentioned that there is an expensive test available at some large university veterinary schools known as an ERG, (or Electroretinogram), whereby a puppy is anesthetized and tested even younger for incipient PRA. This is recommended where there is a definite suspicion that the dog may be affected, such as in the case of test-breeding to a blind animal. (A second opinion is usually recommended to confirm any diagnosis of PRA by either an ERG or ophthalmologic exam.) Even though a dog tests clear of PRA, if his pedigree is at all questionable, he should be neutered, or if his quality warrants it, he should be test-bred before used for breeding.Distichaisis

Distichaisis is a hereditary condition where eyelashes grow toward the eyes instead of away. This can be very uncomfortable even painful for the dog. This can require surgical treatment before severe damage to the cornea occurs.No dog should be used for breeding until examined and found to be above the examiner's standard. The most accurate readings can be made when a puppy is young. Minor symptoms may become in apparent later on. Such cases are referred to as "Go Normals", but will produce as affected. What pattern of heredity is involved? Most of the specialists agree that Choroidal Hypoplasia is carried as a simple recessive. For a dog to show symptoms, both parents, even if they show no signs themselves, must carry a gene for the condition. Evidence exists that some other parts of the syndrome are handed down differently. Staphyloma, for instance, rarely occurs except in the presence of Choroidal Hypoplasia. Dogs recommended for breeding will vary according to the standard set by the individual doctor. The ideal, of course, is to eliminate all but the clear, non-carriers, from the breed.


NORSK TEXT ETTER DEN ENGELSKE


Collie Eye Anomaly

Publisert av The American Collie Club

Akkurat som oss mennesker, kan hunder få ulike typer

øyesjukdommer.  Som oppdrettere av Collies så bør

man kjenne til det som kan ramme vår rase.  De vanligste

går under betegnelsen CEACollie Eye Anomali (CEA) – Dette er en feil i utviklingen av deler av bakre øyets strukturer.  Dette er medfødt, arvelig og nedarves recessivt.  Graden av defekten kan variere til ingen problemer og til både nedsatt syn og blindhet. En veterinær øyespesialist, kan sjekke øynene når valpen er bare noen uker gammel.  Dråper gitt i øyet, får pupillene til å utvide seg, og øye blir sjekket med et oftalmoskop. Gradene kan være klinisk fri eller ha symptomer som listes opp nedenfor.


Colobom – Dette er brokk i synsnerven eller senehinnen.  Deler av senehinnen mangler slik at det oppstår et brokk der netthinnen og blodkar presses ut.  Det kan være vanskelig å se små colobomer på småvalper, å se forskjell på en normal fordypning i midten av synspapillen og en unormal, colobom. Colobomer kan opptre på ett eller begge øyne.  Små colobomer behøver ikke gi problemer med synet men større colobomer kan gi netthinneløsning og eventuelt blindhet. Hunder med colobom avler vi ikke på.


CRD, Choroidal Hypoplasia – Dette er en mangelfull utvikling av årehinnen og den overliggende netthinnen i et karakteristisk område i øyet. Man ser unormale kar i årehinnen som er uttynnet (hypoplastisk) og i den overliggende netthinnen mangler det pigment. Eventuelle forandringer endres ikke med alderen. Disse endringene har ingen praktisk betydning for hunden og påvirker ikke synet. Det er å anbefale at man øyelyser valpene før de er 10 uker da mild crd kan skjules pga pigmentering av netthinnen (disse individene kalles go normal og som skjer hos rundt 30 % av valpene)


Vaskulær sykdom, misdannet blodkar -  Dette er defekter i årene som er ansvarlig for blodforsyningen som gir øyet næring. De kan være utvidete eller misdannet.


Netthinneløsning – Deler eller hele netthinnen kan løsne, skulle hele løsne så fører det til blindhet.  Det kan være medfødt, eller oppstå i hundes første år.  Vi avler ikke på hunder med netthinneløsning.Kan Colliens øyne bli verre? Kan den bli blind? Det grunnleggende svaret er «nej», dette fordi CEA er tilstede ved fødsel. Men det er et unntak og det er om en hund er født med t.ex. et colobom, og som i sin tur medfører netthinneløsning, eventuelt blødninger så kan den bli blind på det affiserte øyet. De fleste hundene har dog helt ok syn.  Selv en hund som er blind på det ene øyet vil klare seg helt supert. CEA er av en slik art at selv ulike øyeleger i noen tilfeller bedømmer øynene ulikt t.ex. når det gjelder mild crd eller fri for crd.

Hva har så oppdrettere gjort for å forbedre denne tilstanden? Her i Norge finner vi nå færre og færre Collies med colobom, netthinneløsning og blødninger i øynene da vi ikke avler på disse individene.
Hypoplacia av synsnerven/Underutvikling av synsnerven – En underutviklet nerve, den kommer inn på baksiden av øyeeplet. I ekstreme tilfeller kan dette føre til blindhet.


Cornea dystrofi – Her ser vi flekker/uklarheter på hornhinnen, disse flekkene består av kolesterol eller kalsiumkrystaller. Ofte er endringen plassert sentralt på hornhinnen men kan også ligge perifert.  Enkelte setter dette i sammenheng med fôret, og at det kan forekomme ettersom hunden vokser.  Det kan også bli borte.  Uklarhetene kan ligge overfladisk, i de dypere lagene eller o cellelaget på innsiden av hornhinnen. Flekker/uklarheter kan også oppstå i hornhinnen som har vært utsatt for skader. Høyt innhold av kolesterol og triglycerider i blodet eller mangel på skjoldbrukskjertelhormon kan være en medvirkende årsak til utviklingen av cornea dystrofi. Skulle valpen få denne diagnosen er det medfødt og trolig en arvelig komponent med i bildet. Det kan forveksles med katarakt som også oppstår i linsen.


Mikrotalmia – Dette beskriver kun at hunden er født med veldig små øyeepler.


Progressiv retina atrofi (PRA) – Dette er en øyensykdom som gir gradvis blindhet, er arvelig og har fått den fra begge sine foreldre. Oftest så er det en autosomal arvegang, der ingen av foreldrene har symptomer selv om de gir denne sjukdommen til sine valper. Øyelegen ser et gjenskinn fra netthinnen, en ansamling av pigmentklumper, forsnevring av blodkar og avbleking av synsnerven.  Symptomene starter oftest med natteblindhet, der hunden vegrer seg for å gå i skumringen. Gradvis blir synet borte og hunden blir blind. Vi har ingen behandling som kan stoppe dette synstapet. Hunder med PRA utelukkes fra avel. Distichiasis/Ektopisk cillier – En arvelig tilstand der øyehårene er feilstilte og gror inn mot øyeeplet istedenfor utover. Sees oftest på begge øyne, og hos noen hunder kan det være et enkelt feilstilt hår mens hos andre kan det være flere. Hårene dannes ved en feil i kjertelen som normalt produserer talg til tårefilmen og disse hårene bruker denne kjertelen å vokse gjennom, men den kan også vokse gjennom selve øyenlokkets slimhinne på undersiden av øyelokket (ektopisk cillier).  Ofte så kan man se denne tilstanden med det blotte øyet. Dette kan være smertefullt for hunden, og behandlingen er å fjerne de feilstilte hårene ved operasjon (brenning eller kuldebehandling) for å ikke få skader på hornhinnen,Vi bruker ikke Collies i avel som ikke er undersøkt av sertifisert øyelege. Det ideelle er selvsagt å utelukke alle individer som har en anmerkning på sine øyne, også minimale crd’er.  Men en hund er mye mer enn bare øyne, det er resten av dens helse og for ikke å snakke om dens mentalitet. Når det gjelder Collie har vi vel større problemer enn om en hund har minimal crd. Som t.ex. redsler for glatte golv, skuddredsel/lydredsel etc etc. Og vi avler ikke på individer med alvorlige øyesjukdommer som colobomer og netthinneløsninger.