Chanterell search

CHANTERELLE SEARCH - KANTARELL SØK

 

Norwegian and

English text

This is a short version on how we trained my veteran Little Heike-mother (14 ½

year young) to find chanterelles in a few of days this fall (2016). I used a leash

on her at start, and I use belles on her so I could hear her when she search on her own.

/////// Dette er kortversjonen av hvordan vi lærte min veteran Lille Heike-mor

(14 ½ år ung) å finne kantareller i løpet av noen dager denne høsten (2016). Til å

begynne med brukte jeg også line på henne, jeg bruker også bjeller på henne slik

at når hun søker på egen hånd kan jeg høre henne.

 

It’s not always easy to find new tasks to learn our veterans, and with veteran I

mean a dog that’s 13-14 years young or more.

/////// Det er ikke alltid like enkelt å finne på nye ting å lære våre

veteraner, og da tenker jeg på veteraner som er 13-14 år +.

 

My wonderful veteran, Little Heike-mother, is now 14 ½ year young

and I don’t allow her to do anything that she possibly can injure

herself on like high jumps etc. so I learned her finding chanterelles.

She is a brilliant lady and I am incredible impressed with how fast

she learned this.

/////// Jeg har selv en fantastisk veteran, Lille Heike-mor, 14 ½ år

ung, som ikke får lov til å gjøre ting som kan skade henne som hopping

etc. Derfor lærte jeg henne å finne kantareller. Hun er superintelligent og jeg er utrolig imponert over hvor fort hun lærte seg dette.

 

We started training in the wood with showing her chanterelles and

talking very enthusiastic to her like “ahhhhh that’s a loooovely

chaterelles” while she was sniffing it. Little Heike-mother thought

that this was super interesting and fun and showed extremely

interest. This we kept on with for a while

/////// Vi trente i skogen og jeg startet med å vise henne kantarellen

med en veldig entusiasme «åååååå se så lekker guuuuul kantarell» mens

jeg lot henne sniffe godt på den. Lille Heike-mor synes dette var

utrolig spennende og var veldig interessert. Dette holdt vi på

med en stund

 

When we picked chanterelles / or looked for them, we told her «see these fine chanterelles / search for chanterelles with lots of enthusiasm in the voice.

/////// Når vi så plukket kantarellene/eller søkte etter dem så sa vi til henne at «se så fine kantareller/søke kantareller» men en entusiastisk stemme.

 

Whenever she reacted correct, she was praised with treats and a cuddle. As she can be a bit “jumpy”, I don’t praise with ball or tug-of-war

with this kind of work as she then would have mashed the chanterelles.

/////// Ved riktig reaksjon fikk hun godbiter og kos. Siden hun ofte kan

bli litt hoppete så belønner jeg ikke med ball, knute etc på denne typen

arbeid da hun isåfall hadde trampet i hjel kantarellene.

 

I taught her to stand perfectly still with her nose down towards the

chanterelles.

////// Jeg lærte henne å stå helt stille med nesa ned mot kantarellene.

 

She learned this so fast, and it didn't take long before I could send her

out searching for chanterelles. When I then walked towards her and her

findings, she stood mostly absolutely correct with the nose down to the

chanterelles

/////// Hun lærte seg dette så fort, og det tok ikke lang tid før jeg kunne sende henne ut på søk etter kantareller. Når jeg så kom frem til henne så sto hun stort sett helt korrekt med nesa ned mot kantarellene.

I am wondering if I also should train her to pick chanterelles, but that’s something I probably will try next fall, she must have something new to learn next year too.

/////// Jeg har lurt på om jeg også skulle lære henne å plukke kantareller, men hun må ha noe nytt å lære neste høst også så da får vi ta det da.