Home

 

UPDATED JANUARY 29 2017

Little Heike-mother

After talking to a lot of veterinarians it’s no doubt that Little Heike-mother didn’t get the proper treatment required for her condition. It’s hard to know that when Little Heike-mother needed me the most I didn’t check better that she got what she needed, now it’s too late and she is dead. I can’t understand how I so blindly could trust her veterinarian. Yes, absolutely great with both acupuncture and laser, but she should have had an x-ray (CT or MR) done and then be treated for her primary cause. (To be a victim of malpractice is a type of negligence in, which the professional under a duty to act, fails to follow generally accepted professional standards. It is committed by a professional on behalf of a patient that causes damages to the patient)

It is when you lose someone you love that you notice how alone and lonely you is in the grief and the unbearable pain.

/////

Etter å ha snakket med utallige veterinærer er det nå ingen tvil om at Lille Heike-mor ikke fikk den helt korrekte behandlingen for sin tilstand. Det er vondt og vanskelig å vite at når lille Heike-mor trengte meg som mest så passet jeg ikke på at hun fikk det hun trengte, nå er det for sent og hun er død. Jeg kan ikke forstå hvordan og hvorfor jeg stolte så blindt på hennes veterinær. Ja, helt supert med bl.a. akupunktur og laser, men det skulle vært tatt røntgen eventuelt CT og MR og så behandlet primærårsaken. (å være et offer for Feilbehandling er en type uaktsomhet foretatt av profesjonelle, som omfatter skade forårsaket av undersøkelse, diagnostikk, behandling, eller unnlate å behandle og diagnostisere etter allment aksepterte profesjonelle standarder, eller informasjonssvikt ved ytelse av helsehjelp fra profesjonelle)

Det er når man mister noen man elsker at man merker hvor alene og ensom en er i sorgen og den uutholdelige smerten.

From left Little Heike-mother, TengelMan and Wild Villemo