Home

So far the fight for Little Heike-mothers justice has been going on for more than 11 months, and it will continue until this veterinarian/clinic take responsibility of what they have done. Nevertheless the fact are clear – this veterinarian did a horrible fault. Little Heike-mother was in fact doomed to death the day I made this horrible fault and took her to this dreadful veterinarian/clinic. I have again talked to Norwegian food and safety authority. News will be posted her : Little Heike-mothers page

//////

Så langt har kampen for Lille Heike-mors rettferdighet holdt på i mer enn 11 måneder, og den vil fortsette helt til veterinæren/klinikken tar ansvar for den fatale feilbehandlingen som ble gjort. Uansett, med alle fakta på bordet så er det ikke tvil om at veterinæren ikke fulgte protokoll. Lille Heike-mor var dømt til døden den dagen jeg gjorde feilen og reiste inn med henne til denne veterinæren/klinikken.

Jeg har snakket med Mattilsynet igjen. Nytt legges her : Lille Heike-mors side

 

UPDATED JANUARY 14 2018

Little Heike-mother

Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian that fails to follow generally accepted professional standards. The veterinarian started alternative treatment without really knowing what she treated.

The veterinarian is reported to the police, the Norwegian Veterinary Association and of course Norwegian food safety authority.

More information will be posted here: Little Heike-mother

////////////////////

Lille Heike-mor måtte bøte med sitt liv da veterinæren ikke gjorde det hun skulle. Veterinæren unnlot å diagnostisere og behandle etter gjeldende og profesjonell standard. Veterinæren satt i gang med alternativ behandling uten egentlig å vite hva hun behandlet.

Veterinæren er selvsagt anmeldt til politiet, Den Norske Veterinærforening og selvfølgelig Mattilsynet.

Mer informasjon vi bli lagt ut her : Lille Heike-mor

TengelMan