Home

It’s outrageous what the veterinarian that maltreated Little Heike-mother told "Norwegian food and safety authority". The veterinarian takes no self-criticism at all for what she did (her name is now on Little Heike-mothers page), it’s absolutely sickening. I think this say all about what kind of veterinarian that is…..

News will be posted her : Little Heike-mothers page

//////

Det er opprørende å høre hva veterinæren som feilbehandlet Lille Heike-mor har fortalt Mattilsynet. Veterinæren tar ingen som helst selvkritikk (navnet ligger på Lille Heike-mors side nå). Dette sier vel alt om hvilken type veterinær dette er……

Nytt legges her : Lille Heike-mors side

 

UPDATED APRIL 19 2018

Little Heike-mother

Little Heike-mother lost her life due to an incompetent veterinarian that fails to follow generally accepted professional standards. The veterinarian started alternative treatment without really knowing what she treated.

The veterinarian is reported to the police, the Norwegian Veterinary Association and of course Norwegian food safety authority.

More information will be posted here: Little Heike-mother

////////////////////

Lille Heike-mor måtte bøte med sitt liv da veterinæren ikke gjorde det hun skulle. Veterinæren unnlot å diagnostisere og behandle etter gjeldende og profesjonell standard. Veterinæren satt i gang med alternativ behandling uten egentlig å vite hva hun behandlet.

Veterinæren er selvsagt anmeldt til politiet, Den Norske Veterinærforening og selvfølgelig Mattilsynet.

Mer informasjon vi bli lagt ut her : Lille Heike-mor

TengelMan